Работни дни в Ирак през 2020 г

2020 г 2021 г 2022 г

2020 е високосна година, която има общо 366 дни. В Ирак има 104 почивни дни, 18 официални празника и 244 работни дни .

Седем официални празника се падат в почивните дни: петък и събота, моля проверете празниците тук .

Има 244 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 251 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари двадесет 9 две 31
1-29 февруари двадесет 9 0 29
1-31 март 22 (1)* 8 1 31
1-30 април 22 8 0 30
1-31 май 17 (1)* 10 4 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли 20 (1)* 9 две 31
1-31 август 17 (2)* 9 5 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври 19 (1)* 10 две 31
1-30 ноември 22 8 0 30
1-31 декември 21 (1)* 8 две 31
Обща сума 244 (7) 104 18 366

* Моля, месеци с празници, които се падат на почивните дни проверете празниците тук .