Работни дни в Индонезия през 2022 г

2021 г 2022 г 2023 г

2022 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Индонезия има 105 почивни дни, 16 официални празника и 244 работни дни през 2022 г.

Пет официални празника се падат в събота и неделя, моля проверете празниците тук .

Има 244 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 249 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари двадесет 10 1 31
1-28 февруари 19 8 1 28
1-31 март двадесет и едно 8 две 31
1-30 април двадесет 9 1 30
1-31 май 17 (1)* 9 5 31
1-30 юни двадесет и едно 8 1 30
1-31 юли 19 (2)* 10 две 31
1-31 август 22 8 1 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври 20 (1)* 10 1 31
1-30 ноември 22 8 0 30
1-31 декември 21 (1)* 9 1 31
Обща сума 244 (5) 105 16 365

* Моля, месеци с празници, които се падат на почивните дни проверете празниците тук .