Работни дни в Индонезия през 2021 г

2020 г 2021 г 2022 г

2021 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Индонезия има 104 почивни дни, 15 официални празника и 246 работни дни през 2021 г.

Три официални празника се падат в събота и неделя, моля проверете празниците тук .

Има 246 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 249 работни дни ако хората не вземат почивните дни.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари двадесет 10 1 31
1-28 февруари 19 8 1 28
1-31 март 21 (1)* 8 две 31
1-30 април двадесет и едно 8 1 30
1-31 май 17 (1)* 10 4 31
1-30 юни двадесет и едно 8 1 30
1-31 юли двадесет и едно 9 1 31
1-31 август двадесет 9 две 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври двадесет 10 1 31
1-30 ноември 22 8 0 30
1-31 декември 22 (1)* 8 1 31
Обща сума 246 (3) 104 петнадесет 365

* Моля, месеци с празници, които се падат на почивните дни проверете празниците тук .