Работни дни в Холандия през 2022 г

2021 г 2022 г 2023 г

2022 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Холандия има 105 почивни дни, 11 официални празника и 249 работни дни през 2022 г.

В почивните дни се падат четири официални празника: Нова година , Великденска неделя , Света неделя , и Коледа , Моля те проверете празниците тук .

Има 249 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 253 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 20 (1)* 10 1 31
1-28 февруари двадесет 8 0 28
1-31 март 23 8 0 31
1-30 април 17 (1)* 9 4 30
1-31 май двадесет 9 две 31
1-30 юни 20 (1)* 8 две 30
1-31 юли двадесет и едно 10 0 31
1-31 август 23 8 0 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври двадесет и едно 10 0 31
1-30 ноември 22 8 0 30
1-31 декември 20 (1)* 9 две 31
Обща сума 249 (4) 105 единадесет 365

* Моля, месеци с празници, които се падат на почивните дни проверете празниците тук .