Работни дни в Холандия през 2021 г

2020 г 2021 г 2022 г

2021 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Холандия има 104 почивни дни, 11 официални празника и 250 работни дни през 2021 г.

В почивните дни се падат четири официални празника: Великденска неделя , Света неделя , Коледа , и Ден на бокса , Моля те проверете празниците тук .

Има 250 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 254 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари двадесет 10 1 31
1-28 февруари двадесет 8 0 28
1-31 март 23 8 0 31
1-30 април 18 (1)* 8 4 30
1-31 май 17 (1)* 10 4 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли 22 9 0 31
1-31 август 22 9 0 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври двадесет и едно 10 0 31
1-30 ноември 22 8 0 30
1-31 декември 21 (2)* 8 две 31
Обща сума 250 (4) 104 единадесет 365

* Моля, месеци с празници, които се падат на почивните дни проверете празниците тук .