Работни дни в Холандия през 2020 г

2020 г 2021 г 2022 г

2020 е високосна година, която има общо 366 дни. В Холандия има 104 почивни дни, 11 официални празника и 251 работни дни през 2020 г.

В почивните дни се падат три официални празника: Великден, Света неделя и Ден на бокса , Моля те проверете празниците тук .

Има 251 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 254 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 22 8 1 31
1-29 февруари двадесет 9 0 29
1-31 март 22 9 0 31
1-30 април 18 (1)* 8 4 30
1-31 май 18 (1)* 10 3 31
1-30 юни двадесет и едно 8 1 30
1-31 юли 23 8 0 31
1-31 август двадесет и едно 10 0 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври 22 9 0 31
1-30 ноември двадесет и едно 9 0 30
1-31 декември 21 (1)* 8 две 31
Обща сума 251 (3) 104 единадесет 366

* Моля, месеци с празници, които се падат на почивните дни проверете празниците тук .