Работни дни в Черна гора през 2022 г

2021 г 2022 г 2023 г

2022 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Черна гора има 105 почивни дни, 13 официални празника и 247 работни дни .

Три официални празника се падат в неделя и се празнуват през следващите делнични дни. Три официални празника се падат в събота, моля проверете празниците тук .

Има 247 работни дни ако хората вземат заместващите почивни дни за падащите в събота, или има 250 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 16 (2)* 10 5 31
1-28 февруари двадесет 8 0 28
1-31 март 23 8 0 31
1-30 април 19 9 две 30
1-31 май 18 (1)* 9 4 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли 19 10 две 31
1-31 август 23 8 0 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври двадесет и едно 10 0 31
1-30 ноември 22 8 0 30
1-31 декември 22 9 0 31
Обща сума 247 (3) 105 13 365

* Месеци с официални празници, които се падат в събота, моля проверете празниците тук .