Работни дни в Черна гора през 2021 г

2020 г 2021 г 2022 г

2021 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Черна гора има 104 почивни дни, 12 официални празника и 249 работни дни .

Три официални празника се падат в събота, моля проверете празниците тук .

Има 249 работни дни ако хората вземат заместващите почивни дни за падащите в събота, или има 252 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 16 (1)* 10 5 31
1-28 февруари двадесет 8 0 28
1-31 март 23 8 0 31
1-30 април двадесет и едно 8 1 30
1-31 май 17 (2)* 10 4 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли двадесет 9 две 31
1-31 август 22 9 0 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври двадесет и едно 10 0 31
1-30 ноември 22 8 0 30
1-31 декември 23 8 0 31
Обща сума 249 (3) 104 12 365

* Месеци с официални празници, които се падат в събота, моля проверете празниците тук .