Работни дни в Япония през 2022 г

2021 г 2022 г 2023 г

2022 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Япония има 105 почивни дни, 16 официални празника и 244 работни дни .

Един официален празник се пада в събота: Нова година , Моля те проверете празниците тук .

Има 244 работни дни ако хората вземат заместващата почивка за Нова година, или има 245 работни дни ако не вземете заместващата почивка.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 19 (1)* 10 две 31
1-28 февруари 18 8 две 28
1-31 март 22 8 1 31
1-30 април двадесет 9 1 30
1-31 май 19 9 3 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли двадесет 10 1 31
1-31 август 22 8 1 31
1-30 септември двадесет 8 две 30
1-31 октомври двадесет 10 1 31
1-30 ноември двадесет 8 две 30
1-31 декември 22 9 0 31
Обща сума 244 (1) 105 16 365

* Моля, месеци с празници, които се падат на почивните дни проверете празниците тук .