Работни дни в Ямайка през 2022 г

2021 г 2022 г 2023 г

2022 е обикновена година, която има общо 365 дни. В Ямайка има 105 почивни дни, 10 официални празника и 250 работни дни .

Един официален празник се пада в неделя и се отбелязва на следващия вторник. Два официални празника се падат в събота, моля проверете празниците тук .

Има 250 работни дни ако хората ползват заместващите почивни дни за съботните, или има 252 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 20 (1)* 10 1 31
1-28 февруари двадесет 8 0 28
1-31 март 22 8 1 31
1-30 април 19 9 две 30
1-31 май двадесет и едно 9 1 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли двадесет и едно 10 0 31
1-31 август 21 (1)* 8 две 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври двадесет 10 1 31
1-30 ноември 22 8 0 30
1-31 декември двадесет 9 две 31
Обща сума 250 (2) 105 10 365

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .