Работни дни в Ямайка през 2020 г

2020 г 2021 г 2022 г

2020 е високосна година, която има общо 366 дни. В Ямайка има 104 почивни дни, 10 официални празника и 252 работни дни .

Три официални празника се падат през почивните дни, а 1 от тях се празнува на следващия понеделник, моля проверете празниците тук .

Има 252 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 254 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари 22 8 1 31
1-29 февруари 19 9 1 29
1-31 март 22 9 0 31
1-30 април двадесет 8 две 30
1-31 май двадесет 10 1 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли 23 8 0 31
1-31 август 19 (1)* 10 две 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври двадесет и едно 9 1 31
1-30 ноември двадесет и едно 9 0 30
1-31 декември 21 (1)* 8 две 31
Обща сума 252 (2) 104 10 366

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .