Работни дни на Маршаловите острови през 2021 г

2020 г 2021 г 2022 г

2021 е обикновена година, която има общо 365 дни. На Маршаловите острови има 104 почивни дни, 10 официални празника и 251 работни дни .

Два официални празника се падат в събота и се отбелязват в предходния петък, моля проверете празниците тук .

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари двадесет 10 1 31
1-28 февруари двадесет 8 0 28
1-31 март 22 8 1 31
1-30 април двадесет и едно 8 1 30
1-31 май двадесет 10 1 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли двадесет и едно 9 1 31
1-31 август 22 9 0 31
1-30 септември двадесет 8 две 30
1-31 октомври двадесет и едно 10 0 31
1-30 ноември двадесет и едно 8 1 30
1-31 декември двадесет и едно 8 две 31
Обща сума 251 104 10 365