Работни дни на Малдивите през 2020 г

2020 г 2021 г 2022 г

2020 е високосна година, която има общо 366 дни. На Малдивите има 104 почивни дни, 15 официални празника и 247 работни дни .

Три официални празника се падат в почивните дни: петък и събота, моля проверете празниците тук .

Има 247 работни дни ако хората ползват заместващи отпуски за тези, падащи през почивните дни, или има 250 работни дни ако хората не ползват заместващите отпуски.

месец работен ден Уикенд Празник Обща сума
1-31 януари двадесет и едно 9 1 31
1-29 февруари двадесет 9 0 29
1-31 март 23 8 0 31
1-30 април 21 (1)* 8 1 30
1-31 май 17 (1)* 10 4 31
1-30 юни 22 8 0 30
1-31 юли 19 (1)* 9 3 31
1-31 август двадесет и едно 9 1 31
1-30 септември 22 8 0 30
1-31 октомври 19 10 две 31
1-30 ноември 19 8 3 30
1-31 декември 23 8 0 31
Обща сума 247 (3) 104 петнадесет 366

* Месеци с официални празници, които се падат на почивните дни, моля проверете празниците тук .