Как да разделите текст на колони в Google Sheets

Когато работите с Google Таблици, може да се наложи да разделите клетките с текст в различни колони. Например, трябва да разделите колона с пълни имена в различни колони. В Google Таблици можете да разделите имената с помощта на функцията „Разделяне на текст в колони“ или добавката ' Разделени имена ' за да завърши тази задача. В тази статия ще обясним как да разделите текст с помощта на командата „Разделяне на текста на колони“.

Стъпка 1: Изберете диапазона от данни с текст (напр. имена), който да разделите;

Стъпка 2: Щракнете върху ' Данни ' раздел от лентата;Стъпка 3: Щракнете върху ' Разделете текста на колони ' от падащия списък;

Стъпка 4: В ' Сепаратор ' диалогов прозорец, изберете критериите за разделяне на текста, напр., ' Космос ' в този пример;

Стъпка 5: Името и фамилията вече са в различни колони.