Как да използвате пряк път за автоматично сумиране в Excel

Пряк път ' Alt + = ' е за автоматично сумиране на числата, които са съседни в същия ред или колона. Прекият път ще сумира само съседните числа. Моля, вижте по-долу за подробности или проверете повече функции за данни .

Стъпка 1: Щракнете върху която и да е клетка след данните, но обикновено върху клетката непосредствено след данните (или върху клетката под последната клетка с данни, ако изчислявате числата в колона);

Стъпка 2: Натиснете и задръжте клавиша ' Всичко ' от клавиатурата и щракнете върху клавиша ' = ';Стъпка 3: Натиснете ' Въведете ' клавиш от клавиатурата и получавате резултата.

Като алтернатива, винаги можете да използвате командите от лентата.

Стъпка 1: Щракнете върху клетката след реда с данни;

Стъпка 2: Щракнете върху ' У дома ' раздел от лентата;

Стъпка 3: Щракнете върху ' Автосумиране 'в' Редактиране ' участък от лентата;

 Това изображение има празен атрибут alt; името на файла му е excelbasichomeautosumlarge-1024x598.jpg

Стъпка 4: Натиснете ' Въведете ' клавиш от клавиатурата, за да получите резултата.