Как да използвате функцията SUMX2MY2

Функцията SUMX2MY2 връща сумата от квадратните разлики между два масива.

формула:

=SUMX2MY2(масив_x, масив_y)Обяснения:

– Изисква се Array_x, който е първият масив.

– Изисква се Array_y, който е вторият масив.

Предупреждения:

– Array_x и array_y ще имат еднакъв брой стойности, в противен случай връща грешка #N/A.

пример: Каква е сумата от квадратните разлики между масив A и B?

=SUMX2MY2(A2:A11,B2:B11)

Резултатът се връща на 280.

Изтегляне: функция SUMX2MY2