Как да използвате функцията ROUND

Функцията ROUND закръглява число до броя цифри, които сте дефинирали.

формула:

=ROUND(число, брой_цифри)Обяснения:

– Числото е задължително, което е число, което трябва да се закръгли.

– Изисква се брой_цифри, броят на цифрите, които трябва да запазите.

Предупреждения:

– Когато num_digits е по-малко от 0, числото се закръглява вляво от десетичната запетая.

Изтегляне: ROUND функция