Как да използвате функцията LOG

Функцията LOG връща логаритъма на число.

формула:

=LOG(число, [база])Обяснения:

– Числото е задължително, което е положително реално число.

– Основата е по избор, основата на логаритъма. Базата по подразбиране е 10, ако е пропусната.

Изтегляне: функция LOG