Как да използвате функцията ИЛИ

Функцията OR връща TRUE, когато поне едно условие се оценява на TRUE и връща FALSE, ако всички нейни аргументи се оценяват на FALSE.

формула:

= ИЛИ(логически1, [логически2], …)Обяснение:

– Изисква се Logical1, аргументът, който може да бъде оценен на TRUE или FALSE.

– Logical2 е по избор, аргументът, който може да бъде оценен на TRUE или FALSE.

В клетка C2 функцията OR проверява аргумент A2>1 или A3<10, тъй като A3 = 5, което е по-малко от 10, така че функцията връща true.

В клетка C3 функцията OR проверява аргумент A2<1 или A3>10, стойностите в A2 и A3 не могат да се срещнат, така че функцията връща false.

Изтегляне: функция ИЛИ