Ден на трудовата благодарност

Денят на благодарността на труда е официален празник в Япония и се отбелязва на 23 ноември всяка година. Празникът е празник на уважение към труда и честване на производството.

Празникът има същите корени като Деня на благодарността в западните страни, който е благодарност. Денят на благодарността на труда е съвременният фестивал за древен фестивал на реколтата, празнуващ реколтата от зърнени култури.

След Втората световна война с нов Конституция на Япония , много основни човешки права бяха променени и Денят на благодарността на труда беше създаден, за да отбележи някои от тези промени.

Денят на благодарността на труда е различен от Деня на труда, който се празнува на 1 май от различни синдикати в Япония.

Следва списъкът на Деня на благодарността на труда в Япония от 2022 до 2026 г.

Празник Дата Делничен ден
Ден на трудовата благодарност 23 ноември 2022 г сряда
Ден на трудовата благодарност 23 ноември 2023 г четвъртък
Ден на трудовата благодарност 23 ноември 2024 г Събота
Ден на трудовата благодарност 23 ноември 2025 г неделя
Ден на трудовата благодарност 23 ноември 2026 г понеделник

Моля, проверете още официални празници в Япония: