Ден на труда (Маршалови острови)

Денят на труда е официален празник в Република Маршалови острови и се отбелязва на първия петък на септември всяка година.

Република Маршалови острови е независима островна държава в Тихия океан и е кланово общество, което включва вождове и обикновени хора. Вождовете (irooj laplap) притежават най-голямата власт и са отговорни за ръководенето на хората в работата или във войните. Под вождовете са главите на клана (Алап) и те отговарят за надзора на ежедневните дейности.

Главите на клана се подкрепят от работници (Rijerbal), които работят на различни работни места като земеделие, почистване и строителство. Денят на труда е празник в чест на работниците (Rijerbal) и техния принос към островите в Маршаловите острови.

Следва списъкът на Деня на труда в Република Маршалови острови от 2022 до 2026 г.

Празник Дата Делничен ден
Ден на труда 2 септември 2022 г петък
Ден на труда 1 септември 2023 г петък
Ден на труда 6 септември 2024 г петък
Ден на труда 5 септември 2025 г петък
Ден на труда 4 септември 2026 г петък

Моля, проверете още официални празници в Република Маршалови острови: