Ден на пост и молитва (Либерия)

Денят на пост и молитва е официален празник в Либерия и се отбелязва на втория петък на април всяка година.

Денят на пост и молитва е християнски празник, който е установен през 1883 г. със Закона на Националния законодателен орган. Празникът е ден на молитва и пост и хората се надяват, че тяхната преданост към Всемогъщия Бог ще донесе безопасност и мир на страната.

В Либерия около 85% от населението са християни. Въпреки че Денят на пост и молитва е празник с християнски произход, в наши дни хора с всякакви религиозни предпочитания могат да участват в поста и молитвата.

Следва списъкът с дните на пост и молитва в Либерия от 2022 до 2026 г.

Празник Дата Делничен ден
Ден на пост и молитва 08 април 2022 г петък
Ден на пост и молитва 14 април 2023 г петък
Ден на пост и молитва 12 април 2024 г петък
Ден на пост и молитва 11 април 2025 г петък
Ден на пост и молитва 10 април 2026 г петък

Моля, проверете още официални празници в Либерия: