Ctrl+Shift+F: Диалогов прозорец Форматиране на клетки

Прекият път Ctrl+Shift+F е да изведете диалоговия прозорец 'Форматиране на клетки', който е същият като Ctrl+Shift+P .

Стъпка 1: Изберете данните, които искате да форматирате;

Стъпка 2: Натиснете и задръжте Ctrl и Shift клавиши, след което натиснете буквата ' Ф “ от клавиатурата.Проверете още преки пътища на Excel