Ctrl+Shift+A: Вмъкване на аргумент и скоби

Прекият път Ctrl+Shift+A е да завършите функция чрез вмъкване на имена на аргументи и скоби.

Стъпка 1: Щракнете върху клетката, в която искате да вмъкнете аргумент;

Стъпка 2: Въведете първата част от формулата, например ' = сума ';Стъпка 3: Натиснете и задръжте Ctrl и Shift клавиши, след което натиснете буквата А . Аргументите и скоби ще бъдат добавени след.

Проверете още преки пътища на Excel