Ctrl+F2: Показва визуализацията за печат

Прекият път Ctrl+F2 е да се покаже областта за визуализация за печат на Печат раздел, моля, вижте също Ctrl+P .

Стъпка 1: Щракнете навсякъде в работния лист;

Стъпка 2: Щракнете и задръжте Ctrl клавиш, след което натиснете F2 клавиш от клавиатурата. Това е за показване на Печат изглед.Проверете още преки пътища на Excel